Tel: 93 01 53 30

Mantling / Kapsling

Mantling av temperaturavhengige systemer sparer energikostnader, hindrer fukt og korrosjon.
Vi produserer nøyaktige og slitesterke mantlinger etter kundens ønsker og behov. HA Helgesen har med innkjøp av moderne maskiner og spesialkompetanse opparbeidet en solid status som spesialister innen dette feltet til industri, verft og skip.
Våre kunder verdsetter våre gode og holdbare løsninger og evner til å holde de fristene som er avtalt.

Vi vet fra kurs og erfaring gjennom en årrekke hva som skal til for å få den ønskede effekten, og våre montører er svært dyktige i håndverket.

Vi utfører isolering og mantling for varme, kulde, lyd og brann på:
- Fjernvarme
- Kjøle og fryseanlegg
- Ventilasjon
- Rørledninger
- Kjeler og tanker
- Beholdere og teknisk utstyr
- Rektangulære kanaler

H.A. HELGESEN
& SØNNER AS

Eidsbakken 81
6037 Eidsnes
Org.no 938 301 565